کارخانه تولید شیرآلات بهداشتی و ساختمانی اسپلی یکی از با سایقه ترین کارخانه های ایران در تولید و توزیع قطعات مربوط به شیرآلات بهداشتی است و در طول سالها توانسته حسن اعتبار بالائی در میان مشتریان و دست اندار کاران این حرفه بدست آورد.

شیر آفتابه فلت

شیر توالت فلت

شیر دوش فلت

شیر دوش فلت

شیر روشویی فلت

شیر روشویی فلت

شیر سینک فلت

شیر سینک فلت

شیر توالت تنسو

 شیر توالت تنسو

شیر دوش تنسو

شیر دوش تنسو

شیر سینک تنسو

شیر سینک تنسو

شیر روشویی تنسو

شیر روشویی تنسو

شیر توالت مثلث یا سه گوش

شیرتوالت مثلث یا سه گوش

شیر دوش مثلث یا سه گوش

شیر دوش مثلث یا سه گوش

شیر سینک (ظرفشویی) مثلت یا سه گوش

شیر سینک مثلث یا سه گوش

شیر روشویی مثلث یا سه گوش

شیر روشویی مثلث یا سه گوش
افتخار مدیریت این کارخانه الویت دادن به رضایت مصرف کنندگان از یک سو و خشنودی کارگران زحمتکش کارخانه از سوی دیگر است.

شعار ما: امروز بهتر میسازیم, فردا بهترین.

زمینه فعالیت:شیرآلات فلت ,رو شویی اهرمی, دوش اهرمی, توالت اهرمی, ظرفشویی اهرمی,شیرآلات طرح فرهاد, طرح ایران تک,

انواع شیرآلات مخلوط کلاسیک, شیرآلات اهرمی, شیر فلت

اسپلی

اسپلی
2015 © شیرآلات بهداشتی اسپلی