طلاسازی: آموزش

جواهرنگاری تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - پاساژ مهران - ط. دوم - واحد 4 - ک.پ : 1144735469

جلا تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ ضیافت - ط. دوم - پ. 11 - ک.پ : 11166

جعفری تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. صدیق - پاساژ امدادگران - ط. سوم - پ. 39 - ک.پ : 1116914747

ثامن تهران - شمیران نو - مجتمع تجاری گل ها - ط. دوم - واحد 48 - ک.پ : 1677836867

تهرانی تهران - منطقه 3 - میرداماد - مرکز تجاری اسکان - ط. اول - واحد 12 - ک.پ : 1969613416

تهران زر تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین خیابان نجات الهی (ویلا) و حافظ شمالی - ک. آبگان - پ. 111 - ساختمان دایموند - ط. چهارم - واحد 2 - ک.پ : 1597643163

توسلی تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - ساختمان گیدفر - ط. اول - واحد 29 - ک.پ : 1145849479

تکنو تهران - منطقه 12 - جمهوری - چهارراه مخبرالدوله - پاساژ صرافیان - ط. اول - پ. 28 - ک.پ : 11438

تک تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - روبروی سینما ارک - پاساژ گوهر - طبقه همکف - واحد 29 - ک.پ : 1145854134

پیوند تهران - منطقه 12 - چهارراه استانبول - پاساژ گلشن - ط. دوم - واحد 89 - ک.پ : 11358

پی. دی. سی تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ معطر - ط. اول - واحد 3 - ک.پ : 1116914973

پروژه تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - پاساژ رضاپور - ط. اول - پ. 60 - ک.پ : 1143817343

پرنیان تهران - منطقه 3 - میرداماد - مرکز خرید میرداماد - واحد 21 - ک.پ : 19119

پرنسس ونک تهران - منطقه 3 - م. ونک - بازار ونک - پ. 2 - ک.پ : 1969943133

پدرام تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. کاج - ک. دوم - ک.پ : 14147

پارسا کیمیا تهران - منطقه 2 - ستارخان - بعد از خیابان شهدای صادقیه - پاساژ کیمیا - ط. زیرزمین - ک.پ : 1451793713

پارسا (جواهرسازی) تهران - منطقه 1 - برادران موحد دانش (اقدسیه) - خ. فیروزبخش - ک. باستان - ک. کامران - مجتمع تجاری صاحبقرانیه - واحد 17 - ک.پ : 1957744167

پارس تهران - منطقه 12 - سعدی - ک. تلگرافخانه - ساختمان 258 - ط. چهارم - پ. 401 - ک.پ : 1147613951

پاپیون تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - جنب پاساژ محسنی - ک.پ : 1547934851

بیتا تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش - شهرک محلاتی - م. محلاتی - خ. نخل - پاساژ مروارید - ط. دوم - پ. 92 - ک.پ : 1955733113

بیانی تهران - منطقه 12 - جمهوری - پاساژ نوین - ط. اول - پ. 18

بهنام تهران - منطقه 15 - خاوران - بازار رضا - ط. اول - پ. 41 - ک.پ : 1794617434

بهمن تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ سامعی - طبقه همکف - پ. 12 - ک.پ : 19636

بهروز تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار قائم - ط. زیرین - پ. 111 - ک.پ : 19636

بهارلو تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ ضیافت - ط. دوم - پ. 9 - ک.پ : 1114945137

بنفشه تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ توسیرکانی - ط. دوم - پ. 3 - ک.پ : 1116633968

برلیان تهران - منطقه 12 - چهارراه استانبول - پاساژ نوین - پ. 16 - ک.پ : 1135935878

برلیان تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ بهرام - پ. 7 - ک.پ : 1963648358

برادران رجبی تهران - منطقه 12 - لاله زار نو - بین خیابان جمهوری و منوچهری - پاساژ گیدفر - ط. اول - پ. 20 - ک.پ : 11458

باقری تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین خیابان نجات الهی (ویلا) و حافظ شمالی - ک. آبگان - پ. 111 - ساختمان دایموند - ط. چهارم - ک.پ : 15976

بافت تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ سامعی - ط. زیرزمین - پ. 12 - ک.پ : 1963656316

ایران مدل اصفهان - اصفهان - تلفن خانه

ایران زر مرجان تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ معطر - ط. اول - پ. 3 - ک.پ : 1116915116

امینی (مخراجکاری) تهران - منطقه 12 - منوچهری - پاساژ علاالدین - پ. 347 - ط. سوم - واحد 347 - ک.پ : 1145955855

امینی تهران - منطقه 12 - جمهوری - چهارراه مخبرالدوله - پاساژ صرافیان - ک.پ : 11438

امیری تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار قائم - ط. طلافروشی - پ. 117 - ک.پ : 19636

امیر زعیم زاده تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. آبگان - ک. آبیار - پ. 5 - ساختمان دایموند هاوس - ط. چهارم - واحد 6 - ک.پ : 1597643146

امیرحسین تهرانی تهران - منطقه 12 - پامنار - ک. مروی - ساختمان علا - پ. 36 - ط. سوم - پ. 405 - ک.پ : 1116964748

امیر تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. صدیق - پاساژ امدادگران - ط. دوم - پ. 63 - ک.پ : 11169

امیر تهران - منطقه 9 - آزادی - خ. 21 متری جی - ک. شادمان - پ. 7 - ک.پ : 1349713144

الیزه تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ سامعی - پ. 8 - ک.پ : 19636

الهی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - پاساژ جوادی - ط. اول

ال وی تور تهران - منطقه 11 - فردوس شمالی - چهارراه کوشک - خ. صادق - پ. 14

الوندیان تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ سامعی - پ. 45 - ط. پایین - ک.پ : 19636

الماس تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - پاساژ ارشاد - پ. 9 - ک.پ : 1357675146

افشین تهران - منطقه 12 - جمهوری - پاساژ فرخ - ط. دوم - پ. 196 - ک.پ : 11446

افشار تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار تجریش - پاساژ نوروزی - ط. زیرزمین - پ. 3 - ک.پ : 19636

اعتماد (نگین تراشی) تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به چهارراه استانبول - پاساژ معتمد - طبقه همکف - واحد 18 - ک.پ : 1135936655

اطمینان (نگین تراشی) تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - سرای چیت ساز - طبقه همکف - پ. 1/ 12

اسماعیل زاده تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - مرکز کامپیوتر هدیه - واحد 27 - ک.پ : 1431695773

اسماعیل پور تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بین خیابان وحدت اسلامی و خیام - پاساژ حمیدین - پ. 1/19 - ک.پ : 1191734587

اخوان خیابانی تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به چهارراه استانبول - پاساژ نوین - ط. اول - پ. 22 - ک.پ : 1135935886

ابراهیم مقیسه تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بن بست تکیه دولت - ساختمان اعتضادی - پ. 9 - ک.پ : 1114946936

آسیاطلا تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ صدیق - ط. اول - پ. 36 - ک.پ : 11189

آزادنیا تهران - منطقه 12 - سعدی - بن بست تلگرافخانه - ساختمان 258 - ط. اول - پ. 104 - ک.پ : 1147613946

آرین در آرا تهران - منطقه 12 - ک.پ : 1191716913

آرسین تهران - منطقه 12 - سعدی شمالی - خ. منوچهری - پاساژ علاالدین - ط. اول - پ. 133

آذین تهران - منطقه 17 - امین الملک (امامزاده حسن) - بازار مرکزی - پ. 27 - ک.پ : 1358879683

آذری تهران - منطقه 15 - افسریه - 20 متری - بین خیابان 15 متری اول و دوم - بازار بزرگ افسریه - ط. زیرین - پ. 23/2 - ک.پ : 1784774133

نمونه طلا پگاه تهران - منطقه 12 - م. ابن سینا - خ. هدایت - پ. 28 - ک.پ : 1149776161

گوهر آریان (گوهرشناسی) تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - پاساژ آرش - ط. سوم - واحد 11 - ک.پ : 15479

فخرآریا تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - خ. یکم - پ. 37 - ط. اول - واحد 4 - ک.پ : 19119

زریاب تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. عضدی (آبان) - ک. آبگان - پ. 5 - ط. اول - ک.پ : 1597615811

زرگر تهران - منطقه 2 - آزادی - خ. حبیب اله - خ. حبیب زادگان - ک. اخترامی - پ. 10 - ک.پ : 1458853454

زرافشان تهران - منطقه 2 - فلکه دوم صادقیه (آریاشهر) - بعد از بلوار شهدای صادقیه - پ. 759 - ک.پ : 14516

جهان جواهر تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین خیابان استادنجات الهی (ویلا) و آبان - پ. 234 - ط. دوم - ک.پ : 1598785633

ترسیم ری شهر ری - م. نماز - ط. دوم بانک مسکن - ک. توکلی راد - پ. 50

تردیس تهران -

پارسیان گوهر مازندران - بابل - تقاطع چهارراه شهدا و گنجینه - پاساژ عطر زیستان - ط. سوم - واحد 382

ارتین رباط کریم - شهر جدید پرند -

آسمان تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - ک. ششم - پ. 4 - ک.پ : 1431683666

آریابان گوهر تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - بین جماران و فیضیه - روبروی پارک باهنر - پ. 150

گلشن (طلاسازی - یراقی) تهران - منطقه 12 - نوفل لوشاتو - نرسیده به خیابان فردوسی

سید ستاره (پلاتین سازی) تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - پاساژ ضیافت - ط. اول - پ. 9 - ک.پ : 1114945154

آزمایشگاه دقت (تعیین عیار طلا) تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - روبروی شمس العماره - ک. تویسرکانی - پاساژ تویسرکانی - طبقه همکف - واحد 3 - ک.پ : 1116633949

ترک آبادی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی بیمه ایران - سرای اقبال - پ. 597 - ط. سوم - واحد 42 - ک.پ : 1161658485

شرکت ایرسا آتیک - نمایندگی لندن ال. تی. دی اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر

ثامن الائمه (توس) تهران - منطقه 12 - م. 15 خرداد - پ. 916 - ک.پ : 11619

نقره های خیال تهران - منطقه 3 - میرداماد - جنب مرکز تجاری میرداماد - خ. رودبار شرقی - پ. 57 - واحد 3

جواهری (نقره) تهران - منطقه 12 - م. وحدت اسلامی - بازارچه تقی طرخانی - پ. 336 - ک.پ : 1199666313

طلاسازی: آموزش