اتومبیل: بلبرینگ و/یا کاسه نمد - واردات و/یا صادرات

ترافیک بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ مبصر - ط. دوم - پ. 70 - ک.پ : 1143644368

تجارت بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا شمالی - پاساژ تهران - طبقه همکف - پ. 29 - ک.پ : 1143653518

تجارت بلبرینگ اصفهان - بهشتی - مجتمع تجاری ملت - پ. 114

پیک بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. اول - پ. 69 - ک.پ : 1143653543

پارس بلبرینگ - شعبه آذربایجان شرقی - نمایندگی گسترش صنعت کاربردی آپادانا آذربایجان شرقی - تبریز - راه آهن - پاساژ میلاد

پارس بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - نرسیده به خیابان سعدی - ک. بانک صادرات - پ. 29 - ک.پ : 1143663145

پارسا بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. اول - پ. 79 - ک.پ : 1143653555

بلبرینگ مدل تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا شمالی - ک. نفیسی - پ. 33 - ک.پ : 1143646511

بلبرینگ فتح تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا شمالی - پاساژ مهاجر - ط. سوم - پ. 12

بلبرینگ غرب تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - روبروی خیابان فتح 29 - پ. 400 - ک.پ : 1386986517

بلبرینگ چی بهروزی تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ طلوعی - پ. 34 - ط. زیرین - ک.پ : 1143614546

بلبرینگ تیراژه تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. کتانه - پاساژ کتانه - ط. اول - واحد 200 - ک.پ : 11157

بلبرینگ تهران صنعت تهران - منطقه 12 - اکباتان - خ. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - پ. 102

بلبرینگ توکل تهران - امیرکبیر - خ. ناظم الاطبا - پاساژ امام حسین - پ. 2/13

بعثت بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. زیر همکف - پ. 48 - ک.پ : 1143653443

ایمان بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ طلوعی - ط. سوم - پ. 3/10

ایفل بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. کتانه - پاساژ کتانه - ط. سوم - واحد 412 - ک.پ : 11157

ایران بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - پاساژ کاشانی - ط. زیرزمین دوم - پ. 569 - ک.پ : 11436

اطمینان بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ مبصر - طبقه همکف - پ. 19

استیل بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. اول - پ. 93 - ک.پ : 1143653569

اسپرت بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - ک. نفیسی - پاساژ صفا - ط. دوم - پ. 3/22 - ک.پ : 1143635935

اخلاصی - نمایندگی بلبرینگ پرزا صنعت تهران - تهران میدان امام خمینی خیابان امیر کبیر کوچه ناظم الاطبا جنوبی پلاک 608

احسان بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ مبصر - ط. اول - پ. 47 - ک.پ : 1143644335

اتو جت بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. سوم - پ. 123 و 124 - ک.پ : 1143653583

اتو بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پ. 143 - ک.پ : 1143643111

آسیا بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ امام حسین - پ. 2/18 - ک.پ : 1143614897

آرین بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا شمالی - پ. 202 - ک.پ : 1143614931

آرتا بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. کتانه - پاساژ ولوو سنتر - ط. اول - واحد 16 - ک.پ : 1115813839

آرپه بلبرینگ تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا شمالی - پاساژ تهران - ط. سوم - پ. 143

شرکت بازرگانی تهران یدک (جم)تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - پاساژ تهران - ط. اول - پ. 7

شرکت بازرگانی آتاسامان صنعت آریا تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. اول - واحد 88 - ک.پ : 1143653566

بازرگانی هجرت (پراید و پژو) تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - پ. 202 - ط. سوم - واحد 3

بازرگانی کیش رول گستر تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) شمالی - چهارراه زهره - ساختمان زیتون - واحد 7

بازرگانی سجاد آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی بازار ابزار میلاد

بازرگانی خرم تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - پ. 40/2 - ک.پ : 1143653415

بازرگانی اسکندری تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - ط. دوم - پ. 104 - ک.پ : 1143653597

بازرگانی احمدزاده تهران - منطقه 12 - ملت - ک. تابان - پ. 10

شرکت تجارت بلبرینگ حامد تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - خ. ناظم الاطبا جنوبی - ک. کتانه - ک. منصورالحکما - ساختمان اداری تجاری خلیج فارس - ط. سوم - واحد 13 - ک.پ : 1115744563

بازرگانی آذرسویل تراکس تهران -

شرکت تهران سهند تهران - منطقه 6 - سمیه - نرسیده به خیابان حافظ - بن بست درخشان - پ. 1 - ک.پ : 1599654511

شرکت بازرگانی طوس بلبرینگ تهران - منطقه 12 - سعدی - نرسیده به خیابان منوچهری - پ. 629 - ساختمان 250 - ط. هشتم - واحد 6 - ک.پ : 1147614188

شرکت بازرگانی تابان بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ امام حسین - ط. اول - پ. 20 - ک.پ : 1143653561

بازرگانی نوین بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پ. 151 - ک.پ : 1143643131

مهان تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - طبقه همکف - واحد 11

طیبی - دفتر مرکزی تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. امین دربا - بن بست نصیرزاده - پ. 12 - واحد 5

صنایع لاستیک سازی تدبیر سپاهان اصفهان اصفهان - ملک شهر - قطب صنعتی تمیزی

شرکت همگن صنعت توس خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی - پیروزی 28 - خ. سرافراز 2 - پ. 57

شرکت پرشیابلبرینگ تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - خ. یوسفیان - بن بست شکوه - پ. 6 - ک.پ : 1566844615

ساچمه (steelballs) تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - ک. نفیسی - پاساژ جوانشیر - ط. دوم - واحد 1

رولمان صنعت تبریز آذربایجان شرقی - تبریز - راه آهن (22 بهمن) - مجتمع تجاری عمران - ط. اول - پ. 28

دینامیک تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ مبصر - ط. اول - پ. 49

تاپ رول تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - ک. تفیسی

ای. تی. سی (ATC)تهران - منطقه 12 - ملت - مجتمع تجاری بناساز - ط. سوم - واحد 3

احد احمدنیا تهران - منطقه 12 - ملت - پاساژ بازار اکباتان - ط. دوم - پ. 250 - ک.پ : 1143673485

بازرگانی پیروز پلیمر تهران - منطقه 11 - نواب - روبروی بوستان ولایت - نرسیده به پل حق شناس - ده متری دوم - نبش کوچه تیموری - پ. 41 - ک.پ : 1143653194

شرکت بلبرینگ مرکزی تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - نبش کوچه ناظم الاطبا شمالی - پ. 551 - ک.پ : 1143653146

حدید پارت بلبرینگ تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ امام حسین - پ. 37

تجارت بلبرینگ حامد - دفترمرکزی فارس - شیراز - بلوار امیرکبیر - خ. آقایی - خ. حدیث - ک. سوم - ساختمان حامد

بلبرینگ صنایع آپادانا تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - پ. 27 - ک.پ : 1143653413

بلبرینگ تجهیز صنعت ایرانیان تهران - منطقه 12 - اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ طلوعی - ط. زیر همکف - پ. 28

بلبرینگ آذربایجان تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. ناظم الاطبا - پاساژ تهران - طبقه همکف - واحد 16

اسپین بلبرینگ تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - خ. اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ صدیق نژاد - پ. 1/61

ارک بلبرینگ صنعت آذربایجان شرقی - تبریز

شبکه بلبرینگ ایران تهران - منطقه 7 - سهروردی - نبش خیابان هویزه - پ. 488 - واحد 4

بازرگانی بلبرینگ امین بوشهر - گناوه - بسیج - بازار بزرگ امام علی

امیر بلبرینگ تهران - منطقه 15 - م. شوش - خ. فداییان اسلام - جنب مسجد مهدیه - پ. 1371 - ک.پ : 1185715119

فن آوران باردو تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. ناهید غربی - روبروی پارک ملت - پ. 42 - ط. دوم - ک.پ : 1967756873

بلبرینگ صنعتی (بلبرینگ صنعتی)تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - نرسیده به میدان امام خمینی - پ. 595

بلبرینگ صنعتی تهران - منطقه 12 - سعدی - نرسیده به خیابان امیرکبیر - ک. نفیسی - پاساژ صفا - پ. 3/10 - ط. سوم - ک.پ : 1143635944

جهان بلبرینگ قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا شمالی - نرسیده به فلکه دوم - ک.پ : 3431949535

آل نبی (بلبرینگ صنعتی) تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - بعد از شیر پاستوریزه - مجتمع تجاری تهران - ط. دوم - پ. 12 - ک.پ : 1386873816

شرکت پیشرو صنعت روان گرد تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو غربی - خ. مروارید - مجتمع مروارید سعادت - ط. سوم - واحد 23 - ک.پ : 19987

بلبرینگ امیر پاکدشت - خاوران - بعد از آتش نشانی شریف آباد - جنب پل عابر - پ. 305

جهان تسمه و بلبرینگ تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - پاساژ آبی - ط. اول - پ. 12

فیدار پارسیان تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - خ. ناظم الاطبا جنوبی - ک. ناهید - مجتمع امیرکبیر - بلوک 1 - ط. دوم - واحد 204

گروه صنعتی موسوی تهران - منطقه 12 - سعدی - خ. اکباتان - ک. ناظم الاطبا - پاساژ ایران - ط. دوم - پ. 5

شهیر بتاجر خراسان رضوی - مشهد - بلوار جمهوری اسلامی - نبش جمهوری 13 - جایگاه اختصاصی 101 شهیری

شرکت باربری هیکی شانگهای (Shanghai HIKI Bearin Co. Ltd.)چین - شانگهای - شانگهای - Room 2818 - No. 6 - Lane 188 - 1st Ring Road - Shanghai - China

رولان تجهیز آسیا تهران - منطقه 2 - بلوار دریا - نبش مطهری جنوبی - جنب شیرینی سرای کندو - واحد 8

بازرگانی رضا تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح - نبش خیابان خلیج - مجتمع تجاری قمری - واحد 1 - ک.پ : 1386943364

اتومبیل: بلبرینگ و/یا کاسه نمد - واردات و/یا صادرات