ظروف بلور و کریستال - واردات و/یا صادرات

آمیتریس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - طبقه همکف - واحد 65 - ک.پ : 11866

آزادگان سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) - بلوار صنوبر - خ. نسترن یکم - ک.پ : 35951

آریان تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ رضایی - طبقه همکف - پ. 60 - ک.پ : 11867

آریا تهران - منطقه 15 - 17 شهریور - خ. منصور - خ. مظاهری - پ. 115 - ک.پ : 11818

آرمانی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - طبقه همکف - واحد 20 - ک.پ : 1186649789

آرکوفام تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. شوش - نبش خیابان کاخ جوانان

آرکوپال فرانسه تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - واحد 22 - ک.پ : 11866

آرکوپال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. منفی یک - واحد 5 - ک.پ : 11866

آر. سی. آر تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - ک.پ : 11866

آرام تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. مثبت یک - واحد 56 - ک.پ : 11866

آذین تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ رضایی - ط. اول - پ. 57 - ک.پ : 11867

آذرکهن تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - طبقه همکف - واحد 9 - ک.پ : 11866

آدینه بوستان تهران - منطقه 5 - م. پونک - پاساژ بوستان - طبقه همکف - راهرو انتظامات - واحد A614 - ک.پ : 1476895557

آتنا تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. منفی دو - واحد 25 - ک.پ : 11866

آپاما تهران - منطقه 2 - کوی نصر (گیشا) - نبش خیابان فاضل - بازار بزرگ نصر - طبقه همکف - واحد 357/1 - ک.پ : 14466

573 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - طبقه همکف - واحد 22 - ک.پ : 11866

241 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پ. 202 - ک.پ : 1186637891

221 تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار قائم - طبقه همکف - پ. 221 - ک.پ : 1963645681

133 محب العباس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ خاتم - واحد 10 - ک.پ : 11866

133 تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - نرسیده به میدان شوش - ک. عابدینی - پ. 17 - ک.پ : 1186733713

128 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ کریستال نایی - واحد 9 - ک.پ : 11866

110 زائری تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. اردشیر - پ. 10 - ک.پ : 11867

110 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. کاخ جوانان شوش - مجتمع نور - پ. 310 - ک.پ : 1186649656

110 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ کریستال نایی - طبقه همکف - واحد 55/18 - ک.پ : 11866

110 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ نایی کریستال - پ. 55/1 - ک.پ : 1186643314

بازرگانی عظیمی خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل آباد - بلوار 7 تیر - خ. شقایق یازدهم - پ. 126 - ک.پ : 9178976765

بازرگانی سلطانی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. مثبت یک - واحد 7 - ک.پ : 1186647347

بازرگانی سقایی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پ. 41 - ک.پ : 1186648488

بازرگانی دژسا تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. مثبت یک - واحد 58 - ک.پ : 11866

بازرگانی حسین سلطانی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - واحد 25 - ک.پ : 11866

بازرگانی حامد تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. اول - واحد 93 - ک.پ : 11866

بازرگانی جام جم تهران - منطقه 14 - پیروزی - بلوار ابوذر - پل ششم - خ. بهشتی - ک. 35 - پ. 110 - ساختمان سبحان

بازرگانی تیس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - طبقه همکف - واحد 234 - ک.پ : 11866

فونیکس اصلی تهران - منطقه 15 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - خ. دشتبان زاده - مجتمع تجاری نور - ط. مثبت یک - واحد 391

کریستال بوهمیا (BOHEMIA)تهران -

کریستال تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - تیمچه حاجب الدوله - پاساژ بلور - پ. 88 - ک.پ : 11617

کریستال تهران - منطقه 3 - سیدخندان - بن بست خندان - پ. 944 - ک.پ : 15419

قصر کریستال زنجان - زنجان - سعدی وسط - نبش خیابان 7 تیر

قصر کریستال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - واحد 154 - ک.پ : 11866

عدل کریستال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - روبروی پارک بعثت - پ. 41 - ک.پ : 11867

سزار کریستال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - طبقه همکف - واحد 53 - ک.پ : 11866

دنیای کریستال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ صالح - پ. 73 - ک.پ : 11867

جهان کریستال تهران - منطقه 1 - ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارک وی - پ. 1643 - طبقه همکف - ک.پ : 19656

قصر بلور ارشیا تهران - منطقه 7 - سهروردی جنوبی - روبروی بانک ملت - پ. 122 - ک.پ : 1578663934

قصر بلور تهران - منطقه 10 - آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادی - پ. 945 - ک.پ : 13456

شرکت شایان بلور البرز قزوین - آبیک - صنعت - جاده روستای گازرسنگ - پ. 110

شرکت پارس بلور تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - ک. عابدینی - پ. 34 - ک.پ : 1187888518

ساحل بلور ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار نگارستان - بلوار گلستان - گلشن دوازدهم - پ. 14

دنیای بلور تهران - منطقه 11 - ولی عصر - خ. مختاری - پ. 114 - ک.پ : 11966

بلور تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. مثبت یک - واحد 65 - ک.پ : 1186646719

بلور تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - تیمچه حاجب الدوله - پ. 290 - ک.پ : 1161756398

آریان بلور ورامین - خیرآباد - خ. بهرام مسیری - بعد از خط راه آهن - چهارراه سوم - خ. صنعت 8 - ک. ناصری - پ. 103

شرکت بلور و شیشه اصفهان تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. شاه نظری - ک. نازآفرین - مرکز خرید مادر - ط. پنجم - ک.پ : 1545945677

ویلروی وباخ تهران - منطقه 3 - شریعتی - پایین تر از پل صدر - نبش کوچه شمشاد - پ. 1704

نوری تازه تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) شمالی - نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس) - نبش خیابان 10 - پ. 9 - ط. اول

نگین تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - طبقه همکف - واحد 246 - ک.پ : 11866

مهدی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. منفی یک - واحد 2 - ک.پ : 11866

مروارید تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ جهان - واحد 46 - ک.پ : 11866

صالحی و پسران تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. مثبت یک - واحد 15 - ک.پ : 11866

شرکت ثمین تهران - منطقه 7 - شریعتی - بعد از چهارراه قصر - ک. عمادیان - پ. 830 - ک.پ : 1558738711

شرکت بین المللی آرمانی تهران - منطقه 6 - ولی عصر

سیلور تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - واحد 89 - ک.پ : 11866

ام. تو (M2)تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - واحد 67 - ک.پ : 11866

بازرگانی شایان تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. منفی یک - واحد 22 - ک.پ : 11866

بازرگانی پرنس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. مثبت یک - واحد 65 - ک.پ : 11866

شرکت رها (شیشه بلور) (عیسی نژاد)تهران - منطقه 6 - ولی عصر - روبروی خیابان فاطمی - ک. عبده - پ. 55 - ط. دوم - واحد 8 - ک.پ : 1595616633

گروه صنعتی بلور شیشه کاوه تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. خلیل زاده (لیدا) - پ. 57 - ک.پ : 19697

ایمان رایان فناوری (سهامی خاص) تهران - منطقه 3 - میرداماد - برج آرین - ط. نهم غربی - واحد 36 - ک.پ : 1549846193

الماس کاران تهران

استقلال نو تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - سه راه حاج جعفر - پ. 173 - ک.پ : 11867

استقلال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - جنب پاساژ پردیس - پ. 189 - ک.پ : 11867

استقلال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - جنب پاساژ پردیس - پ. 189 - ک.پ : 11867

بلور و کریستال تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان

شرکت کارپویا کیش هرمزگان - بندر لنگه - کیش - بازار پردیس 2 - طبقه فوقانی - پ. 193

شیشه و بلور شوگا - دفتر فروش تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - واحد 22 - ک.پ : 11866

بازرگانی امین طلایی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - روبروی سرای سبز - پاساژ امیر (سلجوقیان) - ط. چهارم

اکبری تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ کریستال نایی - ک.پ : 11866

آذرخش تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان 24 شهیدالهی - پ. 218

کارخانه جهان کریستال ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار نگارستان - روبروی صنایع آب شهرک - ک.پ : 1834174771

آذین سازان مبنا (ظروف شیشه رنگی) قم - قم - شهرک صنعتی شکوهیه - فاز 2 - بلوار همت - خ. هشتم - پ. 1295 و 1296

ظروف بلور و کریستال - واردات و/یا صادرات