روانپزشک

دکتر سیدسعید صدر تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 98 - طبقه همکف - ک.پ : 1577664115

دکتر سیدسجاد موسوی تهران - منطقه 3 - گانذدی شمالی - بعد از کوچه صانعی - پ. 6 - واحد 2 - ک.پ : 19699

دکتر سیدرضا سجادیان تهران - منطقه 14 - پیروزی - بعد از چهارراه کوکاکولا - جنب تامین اجتماعی - ک.پ : 1766643765

دکتر سیدحمید مرتضوی تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - ساختمان استادشهریار - پ. 7 - ط. سوم - واحد 7 - ک.پ : 1998613733

دکتر سیدحسین فیروزآبادی تهران - منطقه 4 - شریعتی - بالاتر از سیدخندان - خ. خواجه عبداله انصاری - خ. عراقی - پ. 11 - واحد 4

دکتر سیداحمد واعظی تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - روبروی ستاد ژاندارمری سابق - ک. مهدیزاده - پ. 2/12 - ک.پ : 1313954333

دکتر سیداحمد فاضلی تهران - منطقه 2 - فلکه اول صادقیه (آریاشهر) - خ. سازمان آب - روبروی مرکز تجاری مهرگان - نبش خیابان هشتم جنوبی - پ 8 - واحد 2

دکتر سهیل معنوی تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نبش خیابان سرو - ساختمان 101 - ط. سوم - واحد 21 - ک.پ : 1968945746

دکتر سوسن توکل تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - پ. 53 - طبقه فوقانی داروخانه مونا - ک.پ : 1998645131

دکتر سوسن افقه تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - ک. رویان - پ. 75 - ط. چهارم - ک.پ : 1415983441

دکتر سلیمه موسوی تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه 1 - بیمارستان فرهنگیان (باهنر) - ک.پ : 1978739691

دکتر سعیده سرجمعی تهران - منطقه 22 - بلوار دهکده المپیک - م. المپیک - بیمارستان ایرانیان - ک.پ : 1485974451

دکتر سعید شجاع شفتی تهران - منطقه 20 - شهر ری - امین آباد - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - ک.پ : 1866958891

دکتر سامرند سلیمی تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - ک. یکم - پ. 8 - واحد 17 - ک.پ : 19119

دکتر ساحل همتی تهران - منطقه 20 - شهر ری - امین آباد - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - ک.پ : 1866958891

دکتر رویا ابوالفضلی تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا - ک.پ : 1996835911

دکتر رضا عسگری تهران - منطقه 11 - آذربایجان - بین خیابان گلشن و باستان - درمانگاه فرمان فرماییان - ک.پ : 1318618311

دکتر رضا دانشمندرخی تهران - منطقه 3 - بزرگراه صدر - م. پیروز - بن بست دلپذیر - مجتمع صدر - ک.پ : 1939974431

دکتر رسول شریفی تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان پانزدهم و هفدهم - پ. 157 - ط. سوم - واحد 5 - ک.پ : 14336

دکتر رسول روشن تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی - ک.پ : 1416645185

دکتر ربابه مزینانی تهران - منطقه 20 - شهر ری - امین آباد - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - ک.پ : 1866958891

دکتر رابرت فرنام فارس - شیراز - مشیر فاطمی - حدفصل اردیبهشت و اخترمعدل - ک. 2

دکتر ذبیح اله اشتری تهران - منطقه 20 - شهر ری - امین آباد - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - ک.پ : 1866958891

دکتر خسرو بهاری پور تهران - منطقه 8 - م. نبوت (هفت حوض) - خ. ابراهیمی - پ. 37 - ساختمان لادن - ط. دوم - واحد 7 - ک.پ : 1649953131

دکتر خاطره عظیمی تهران - منطقه 8 - م. نبوت (هفت حوض) - خ. آیت - نبش خیابان فاطمی - پ. 666 - ط. دوم - ک.پ : 1648785435

دکتر حمیرا فرج زاده تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - غرب پل علامه جعفری - بعد از داروخانه بیدار - ساختمان 177 - ط. اول - ک.پ : 1473959681

دکتر حمید مصطفوی تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از سیدخندان - خ. سیمرغ - پ. 2 - ط. سوم - واحد 15 - ک.پ : 1541996138

دکتر حمید کریمی تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. حقانی - نرسیده به چهارراه جهان کودک - پ. 38 - طبقه همکف

دکتر حمیدرضا نقوی تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - ک.پ : 13337

دکتر حمیدرضا احمدخانی ها تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - بعد از کارخانه ارج - بیمارستان ایران (نواب صفوی) - ک.پ : 1398913151

دکتر حسین هاشمی تهران - منطقه 1 - شریعتی - پل رومی - پ. 2114 - ط. سوم - ک.پ : 1963845561

دکتر حسین نجمی تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر (جم) - کلینیک جم - ک.پ : 1588773358

دکتر حسین محمدخانلو تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. بابایی - پ. 35 - ک.پ : 1815747618

دکتر حسین کلانی تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر - ک.پ : 1415755414

دکتر حسین عسگری فر تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - پ. 183 - بیمارستان پارس - ک.پ : 1415944911

دکتر حسن وطن خواه تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. قندی (پالیزی) - پ. 44 - ک.پ : 1554843711

دکتر حبیب اله قاسم زاده تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - ک.پ : 13337

دکتر حافظ باجغلی تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. سعیدی - پ. 8 - ط. اول - واحد 2

دکتر جهانفر وحیدی تهران - منطقه 20 - شهر ری - امین آباد - مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - ک.پ : 1866958891

دکتر جواد همدانی گلشن تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - خ. منظریه 2 - ک. ابراهیمی - بیمارستان رضایی - ک.پ : 1978738791

دکتر جواد کاظمی تهران - منطقه 2 - فلکه اول صادقیه (آریاشهر) - روبروی مجتمع تجاری مرجان - پ. 793 - ط. سوم - واحد 6 - ک.پ : 1451684863

دکتر جواد فروتن تهران - منطقه 11 - آذربایجان - تقاطع خیابان پیروز - پ. 30 - ک.پ : 1318747855

دکتر جمال شمس تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141

دکتر جعفر فلاحی تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - ساختمان پزشکان 183 - ط. اول - ک.پ : 15868

دکتر پریوش نعیمی تهران - منطقه 11 - چهارراه لشگر - خ. کمالی - پ. 6 - کلینیک لشگر - ک.پ : 1333753736

دکتر پریسا بختیار قازلی تهران - منطقه 12 - انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا) - خ. پارس - بیمارستان دادگستری - ک.پ : 11319

دکتر پریسا اصانلو تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - خ. میرعماد - ک. دهم - پ. 14 - ساختمان ماه تیسا - واحد 3 - ک.پ : 15878

دکتر پرویز مظاهری تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - پ. 297 - ط. اول - ک.پ : 1567713894

دکتر پرویز علیوردی تهران - منطقه 6 - ولی عصر - دوراهی یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - روبروی داروخانه سبز - پ. 43 - ط. 5 - واحد 16

دکتر پرویز صالحی تهران - منطقه 8 - دماوند - بعد از خیابان آیت - روبروی سینما ماندانا - پ. 1102 - ط. دوم - ک.پ : 1647916766

دکتر پروانه محمدخانی تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - ک. ترکش دوز - پ. 6 - واحد 8

دکتر بهنام اوحدی تهران - منطقه 3 - ولی عصر - تقاطع نیایش - نبش کوچه بابک بهرامی - ساختمان نگین نیایش - ط. اول - واحد 1 - ک.پ : 19677

دکتر بهروز میلانی فر تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - ساختمان پزشکان 183 - ط. دوم - ک.پ : 1586863136

دکتر بابک جعفری تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. 315 - موسسه ایرانیان - ک.پ : 1597943511

دکتر بابک ثابتی تهران - منطقه 10 - آزادی - خ. میمنت - روبروی آتش نشانی - بیمارستان روان پزشکی میمنت - ک.پ : 1343634561

دکتر انوشه سالیانی تهران - سعادت آباد - چهارراه قدس - نبش خیابان 37 - ساختمان پزشکان قدس - ط. چهارم - واحد 18

دکتر امین امیری تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. صادقیان - پ. 6 - واحد2

دکتر امیر شعبانی تهران - منطقه 3 - میرداماد - نفت جنوبی - ک. تابان - پ. 10 - ط. چهارم - واحد13

دکتر امیر جهان بین خوزستان - دزفول - آفرینش - تقاطع خیابان طالقانی

دکتر امیر بهادرزاده تهران - منطقه 11 - حافظ - خ. نوفل لوشاتو - پ. 51 - درمانگاه شهیدحیدری

دکتر امید نیک اختر تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به شریعتی - پ. 11 - ط. دوم - واحد 5

دکتر امید رضایی خسروآبادی تهران - منطقه 6 - شهیدگمنام - خ. جهان مهر - نبش کوچه 2/1 - پ. 14 - ط. سوم - واحد 8

دکتر اقلیم نعمتی تهران - منطقه 1 - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران - ک.پ : 1693715814

دکتر افشین اعتضادی تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از سیدخندان - خ. سیمرغ - پ. 2 - ط. سوم - واحد 15 - ک.پ : 1541996138

دکتر افسانه صحت تهران - منطقه 1 - ولی عصر - بالاتر از سه راه زعفرانیه - نبش کوچه طوس - مجتمع فردوس - ط. دوم - واحد 7

دکتر اسماعیل شاهسوند تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - ک.پ : 13337

دکتر ارسیا تقوا تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. ولی عصر - خ. برادران شریفی (خشایار) - پ. 55 - ط. چهارم - واحد 11 - ک.پ : 19699

دکتر احمد مهرافزا تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به شریعتی - پ. 17 - ط. سوم - واحد 9

دکتر احمدعلی نوربالا تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - ک.پ : 13337

دکتر احمد صداقتی تهران - منطقه 2 - ستارخان - دریان نو - روبروی آتلیه چاوش - مجتمع پزشکی ایرانمهر - ک.پ : 1455993585

دکتر احمد جلیلی تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر - پ. 96 - ط. دوم - واحد 3 - ک.پ : 1415683816

دکتر ابوالفضل خسروانی تهران - منطقه 3 - میرداماد - نرسیده به خیابان رازان جنوبی - پ. 88 - ط. اول - ک.پ : 1547933915

دکتر ابراهیم واحد تهران - منطقه 7 - خواجه نصیرالدین طوسی - پ. 316 - ط. دوم - ک.پ : 1611799761

دکتر ابراهیم بهرامیان تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. قلهک - روبروی ایستگاه مترو قلهک - مجتمع پزشکی قلهک - ک.پ : 1941934333

دکتر آناهیتا سلجوقیان تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - روبروی گاندی 32 - بن بست چمن - پ. 1 - ط. سوم - واحد 14

دکتر آرمیتا سلجوقیان تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - روبروی گاندی 32 - بن بست چمن - ساختمان پزشکان ساعی - ط. سوم - واحد 14

دکتر آرش میراب زاده اردکانی تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش خیابان مریم - پ. 2279 - واحد 16 - ک.پ : 15167

دکتر آرام حمیدی تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - خ. کبکانیان - نبش خیابان قزوینی - پ. 17 - ط. دوم - واحد 7

دکتر آذرخش مکری تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بیمارستان روزبه - ک.پ : 13337

دکتر رزیتا داوری تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141

روانپزشک