غذایی: پیراشکی

غلام علی محمدی پیراشکی شکری تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - ضلع جنوبی - پ. 54 - ک.پ : 1153945419

غلام علی محمدی تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - ضلع جنوبی - پ. 54 - ک.پ : 1153945419

برادران زین علی تهران - منطقه 12 - ایران - خ. مجاهدین اسلام - پ. 81 - ک.پ : 1157745561

غذایی: پروتیینی - ماهی، میگو و سایر آبزیان
غذایی: پروتیینی - مرغ
غذایی: پودر ژله
غذایی: پیراشکی
غذایی: تخم مرغ - تولید و/یا پخش
غذایی: ترشیجات
غذایی: چاشنیجات
غذایی: پیراشکی