غذایی: خمیرمایه

شرکت بهبود دهنده نان افزا تهران - منطقه 7 - میرزای شیرازی - ک. سوم - پ. 24 - واحد 3

ناب مایه تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - کوی فرهنگ - پ. 4 - واحد 1

شرکت رازی تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. برزیل شرقی - پن بست لاله - پ. 4 - ط. اول

شرکت چهارمحال و بختیباری (کلارمایه) اصفهان - فلسطین - ساختمان حافظ - ط. دوم - واحد 11 - ک.پ : 8143995948

شرکت ایران مایه تهران - منطقه 6 - عباسپور (توانیر) - م. نظامی گنجوی - پ. 41 - ک.پ : 1434864941

شرکت آسیا خمیر ارس آذربایجان شرقی - جلفا - منطقه آزادی تجاری جلفای ارس

ایران ملاس تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - بین آفریقا (جردن) و ولی عصر - پ. 279 - ط. سوم شرقی - ک.پ : 1968634768

شرکت خمیرمایه لرستان تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - بعد از خیابان سرافراز (دریای نور) - پ. 243 - ط. سوم - واحد 5 - ک.پ : 1587618816

شرکت خمیرمایه خوزستان تهران - منطقه 6 - گاندی - خ. 1 - پ. 12 - ط. سوم - ک.پ : 1516984414

غذایی: خمیرمایه