غذایی: سمنوپزی

زاهدی تهران - منطقه 1 - شریعتی - نرسیده به میدان قدس - ک. محمودی - پ. 21 - ک.پ : 19636

غذایی: روغن زیتون و/یا زیتون
غذایی: روغن نباتی - تولید و/یا پخش
غذایی: زعفران - تولید، فروش و صادرات
غذایی: سمنوپزی
غذایی: سوهان پزی
غذایی: سوهان و گز
غذایی: سویا
غذایی: سمنوپزی