غذایی: سویا

کارخانه بهپاک مازندران - بهشهر - بلوار هاشمی نژاد

شرکت شاددشت (شلاله) قزوین - البرز - دیزج - فرعی دوم - جنب پست برق

شرکت بهروزان بهروز ماکارون دماوند - رودهن - بومهن - خ. تعاون - خ. کربن - پ. 7 - ک.پ : 3973114541

شرکت بهپاک تهران - منطقه 6 - احمدقصیر (بخارست) - تقاطع خیابان 7 - پ. 32 - ساختمان گروه توسعه صنایع بهشهر - ط. اول - ک.پ : 1513746537

سویابین گلستان تهران - منطقه 6 - آزادی - خ. قریب - خ. طوسی (شباهنگ) - پ. 33 - ط. سوم غربی - ک.پ : 1419843765

توسعه نوین تبادل البرز - کرج - جهانشهر

پیمان تهران - منطقه 12 - چهارراه مولوی - خ. صاحب جمع - روبروی سرای قبر آقا - پ. 219 - ک.پ : 1167813465

پروتیین گیاهی صفادشت شهریار - صفادشت - خ. اول غربی - پ. 103

شرکت گرگان سویا (آرنا) گلستان - آق قلا - شهرک صنعتی - خ. سازندگی 2

شرکت گرگان سویا تهران - منطقه 6 - آزادی - خ. قریب - خ. طوسی (شباهنگ) - پ. 33 - ک.پ : 1419843765

شرکت ایران سویا مازندران - آمل - مدرس - ک. بسیج

شرکت به پخش (سویا سبحان) تهران - منطقه 9 - بلوار استادمعین - نرسیده به خیابان آزادی - پ. 174 - ک.پ : 1341785911

شرکت پیلاس سویا (مکمل غذایی) (برشن)تهران

غذایی: سویا