صنایع دستی: بلور و چینی

شهریار تهران - منطقه 17 - یافت آباد شرقی - ک. مختاری - پ. 39 - ک.پ : 1361815739

شمعدان لاله نوروزی تهران - منطقه 16 - م. شوش

زجاجی تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - خ. شهرداری - پ. 6 - ک.پ : 1187818611

تندیس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - طبقه همکف - واحد 67 - ک.پ : 1186649449

بهروز سلمان پور تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - خ. شهرداری - روبروی کوچه 22 - پ. 38 - ک.پ : 11867

بازرگانی جام تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. مثبت یک - واحد 43 - ک.پ : 11866

بارفتن تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی ساختمان پتروشیمی باختر - پ. 1601 - ک.پ : 1414615761

باران تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - ط. منفی دو - واحد 67 - ک.پ : 11866

ایستاتیس تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری نور - ط. منفی یک - واحد 109 - ک.پ : 11866

امین تهران - منطقه 6 - ولی عصر - تقاطع خیابان طالقانی - مجتمع نور تهران - طبقه همکف دوم - واحد 7097

آرزو تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - پاساژ الغدیر - طبقه همکف - واحد 31 - ک.پ : 11866

73 تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. منفی دو - واحد 73 - ک.پ : 11866

شرکت خانه فردا تهران - منطقه 4 - پاسداران - خ. دعوی

شرکت نسترن چینی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - مجتمع تجاری تاج - ط. اول - واحد 1

فونیکس اصلی تهران - منطقه 15 - م. شوش - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - خ. دشتبان زاده - مجتمع تجاری نور - ط. مثبت یک - واحد 391

حدیث - نمایندگی چینی زرین و بلور کاوه البرز - نظرآباد - نواب صفوی - پ. 128

حامد تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ شهرداری - ط. منفی دو - واحد 36 - ک.پ : 11866

پلاسکو بابا حیدر آذربایجان شرقی - تبریز - تربیت غربی - ک. پستخانه قدیم - روبروی پاساژ سوئیس

قربانی تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ نام آوران تاج - ط. منفی یک - پ. 7 - ک.پ : 11866

تندیس تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. اکبر مشهدی - بالاتر از کوی پلیس - پ. 255

نقش قلم (نقاشی روی چینی و بلور) تهران - منطقه 16 - رجایی - خ. شهرداری - سرای حاج حسن دباغ - واحد 10 - ک.پ : 1187818346

شکیب (نقاشی روی چینی) تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - جنب پمپ بنزین - خ. اول صابون پزها - پ. 6 - ک.پ : 1845895466

زیارتی (نقاشی روی بلور) تهران - منطقه 16 - شوش - خ. شهرداری - سرای حاج عباس دباغ - پ. 36 - ک.پ : 1187818343

دشتی بوشهر - گناوه - بندر گناوه - وحدت - روبروی بانک صادرات مرکزی

کارخانه تولیدی ظروف سرامیکی نارنج تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. صابونیان - پاساژ میلاد - طبقه همکف - واحد 239

صنایع دستی: بلور و چینی