کامپیوتر: پلی استیشن و/یا دستگاه بازی کامپیوتری - تعمیر

PS تهران - منطقه 3 - میرداماد - مجتمع کامپیوتر پایتخت - برج 1B - واحد 16B - ک.پ : 1969765498

شادی تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ مطیعی - ط. زیرزمین - واحد 14 - ک.پ : 1144819543

سونی خوزستان - امیدیه - پاساژ حوزه علمیه - فاز 3

رهاورد ما - تبلت مارکت تهران - منطقه 6 - ولی عصر - تقاطع خیابان طالقانی - مجتمع نور تهران - طبقه همکف - واحد 6002

رویال کیش تهران - منطقه 11 - جمهوری - پاساژ رویال - پ. 1/5 - ک.پ : 11396

رابیت گیم تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ شیرازی - ط. اول - واحد 4 - ک.پ : 1144818951

خورجین تهران - منطقه 3 - میرداماد - مرکز خرید میرداماد - واحد 86 - ک.پ : 19119

خلیج فارس تهران - منطقه 11 - جمهوری - پاساژ رویال - پ. 46 - ک.پ : 11396

خرم همدان - ملاير - اراک - روبروی مدرسه فراهانی

خرم همدان - ملایر - بازارچه فردوسی - ط. دوم روبروی راه پله

تهران سگا تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. دوم - واحد 2/11 - ک.پ : 1144818555

بیست پویا تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. زیرین - واحد 10 و 11 - ک.پ : 1144848137

بانیان پرتو الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - روبروی فروشگاه رفاه - ک. شهریار - پ. 13 - طبقه همکف - ک.پ : 1139616513

ایرج تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان شیخ هادی و حافظ - خ. لاله - پاساژ مستوفی - پ. 101 - ک.پ : 11397

ایران سگا تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. سوم - واحد 3/12 - ک.پ : 1144818589

ابراهیمی تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان شیخ هادی و حافظ - خ. لاله - پاساژ مستوفی - پ. 21 - ک.پ : 11397

آسیا تهران - منطقه 11 - جمهوری - پاساژ رویال - طبقه همکف - پ. 1/9 - ک.پ : 11396

آزاده تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. زیرزمین - واحد 25 - ک.پ : 1144818457

شهر شادی تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ مطیعی - ط. زیرزمین - واحد 4 - ک.پ : 11448

البرز رایانه دماوند - بلوار امام خمینی - روبروی دارایی - ک. کرمانی - ک.پ : 39716

تکنیک خوزستان - دزفول - شریعتی - روبروی پارکینگ طبقاتی شریعتی - جنب مسجد نور

دری تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. سوم - واحد 3/4 - ک.پ : 1144818579

رایانک تهران - منطقه 11 - جمهوری - تقاطع خیابان حافظ - پاساژ علاالدین - ط. اول - واحد 188 - ک.پ : 1139817341

خدایی تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار قائم - ط. پنجم - پ. 2167/9 - ک.پ : 19636

تیموری تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. سوم - واحد 3/14 - ک.پ : 1144818595

کامپیوتر: پلی استیشن و/یا دستگاه بازی کامپیوتری - تعمیر